ΒΑΡΔΟΣ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

Επιστροφές μπορούν να γίνουν μόνο σε καινούργια προϊόντα και αυτό κατόπιν συνενόησης με τον Βάρδο. Τα μεταχειρισμένα αντικείμενα παντός είδους δεν επιστρέφονται. Είναι αδύνατον κάθε μεταχειρισμένο αντικείμενο να ελέγχεται πλήρως για την κατάσταση του εξωτερικού και του εσωτερικού του και έτσι ο εκάστοτε αγοραστής φέρει την ευθύνη για τις αγορές του.